DHA AB

VD har ordet!

"Rädslan att själv bli exkluderad från ett sammanhang eller en grupp, är större än att göra det som är rätt och riktigt" skriver DHA's VD i årets VD har ordet, som handlar om mobbning. "Rädslan att själv bli exkluderad från ett sammanhang eller en grupp, är större än att göra det som är rätt och riktigt" skriver DHA's VD i årets VD har ordet, som handlar om mobbning.

Det finns ett talesätt som säger, att ondskan aldrig vinner på grund av de som gör det onda, utan på grund av de som inte gör någonting. 

Samhällen byggs vid köksborden, samhällsklimatet hårdnar och mobbningen ökar. Vår fria tillgång till nätet har givit nättrollen nya möjligheter att trakassera människor som är framgångsrika, som sticker ut eller som bara är annorlunda. Empatin har sjunkit med 40% de senaste 20 åren i samband med att tekniken tagit sig in i våra vardagsrum. Ibland blir man drabbad bara för att man vågar ha en ståndpunkt, eller för att man har en annan åsikt, för att man ser annorlunda ut. 

Men den subtila mobbningen, den så kallade mikromobbningen, finns ständigt närvarande mitt ibland oss i det verkliga livet, och i synnerhet bland oss vuxna. Mikromobbningen som kan förkorta ett människoliv med upp till 10 år. Ni vet den där känslan när man anländer till en plats, och omedelbart känner sig exkluderad. Det kan vara blickar, viskningar, människor som står och pratar i grupp utan att bry sig om dig, som uppmuntrar andra, men som medvetet håller dig utanför. Tyvärr så väljer de flesta, med några få undantag, att ställa sig på mobbarnas sida. Effekten av de som lyssnar på, och tar till sig rykten och skitprat som sker bakom ryggen på de som drabbas kan vara förödande. Rädslan att själv bli exkluderad från ett sammanhang eller en grupp, är större än att faktiskt göra vad som är rätt och riktigt, det viktiga är att bli bekräftad av sin människoflock.

Nu undrar ni säkert vad allt detta har att göra med vårt årsavslut på DHA, och det ska jag berätta. Vi har under året valt att satsa på vidareutbildning av oss själva, vilket bland annat gav oss möjlighet att åka till Österrike och hålla kurs med fokus på häst, för andra Europeiska tränare. Men vi har också valt att fördjupa oss i ämnet mobbning och tagit del av de föreläsningar som Lika Olika metoden erbjuder.

Varje sekund av våra vakna liv, påverkar vi vår omgivning mer än vi tror, bara genom att finnas till och att tänka. Vi jobbar med det dagligen och ser hur ägare påverkar sina djur, antingen positivt eller negativt med vad de tänker och känner. Vi påverkar våra barns inställning med de diskussioner som förs vid köksbordet, vi vuxna är en stor orsak till, att empatin har sjunkit, till att Egot ökar. Till varför vi och våra barn, i rädslan att själva bli exkluderade från ett sammanhang eller en grupp, ställer oss på mobbarnas sida. Till varför vi inte källgranskar utan hellre tror på rykten. Men det innebär inte, att vi inte kan förändra oss!

DHA står för förändring, förändring betyder utveckling. Vi vill skicka ett stort tack till alla er som vågat vara förändringsbenägna under 2019, och till er som fortsätter att vara öppna för våra alternativa metoder. Det krävs mod. Det krävs tillit. Men utan mod och tillit, blir det inget samspel.
 

God Jul och ett Gott Nytt År!

/ Ylwa Woxmark, VD

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

Vad är socialt företagande och varför måste man ha en värdegrund att jobba efter? Här kan du läsa lite mer om hur företaget DHA startades och varför.