Civilkuragets dag!

Den 12 oktober var det Civilkuragets dag. Foto: cyroo.se Den 12 oktober var det Civilkuragets dag. Foto: cyroo.se

Den 12 oktober var det Civilkuragets dag, som alltid inträffar den 12 oktober och som instiftades i Sverige år 2000 till minne av den fackliga aktivisten Björn Söderberg ,som mördades i sitt hem 1999.

Då vi båda har ett förflutet som Riddare blev det en självklarhet att erlägga en Riddar-Ed med tre ord som ledstjärnor när vi startade Akademin. Tre ord som genomsyrar hela verksamheten:

Mod - Tillit - Samspel.

  • En Riddares första uppgift är, att skydda och försvara den som är värnlös, det kan ibland innebära att man måste följa sin övertygelse trots att det egna jaget riskerar att förlora på det. För det krävs det Mod.
  • En Riddare ska bära på en övertygelse, att världen kan förändras till det bättre. De arbetar ständigt för att skapa förbättring och de tror på förändring. Men för att kunna göra det, krävs det Tillit till alla individer man möter.
  • En Riddare ska respektera och ha förståelse för sin Teamkompis, för tillsammans ska man uppnå ett gemensamt mål. Allt man gör, måste man göra som ett Team, därför måste man göra avkall på sitt Ego till förmån för Samspelet.

Finns inte modet och tilliten, blir det inget samspel.

Att ha civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk, förmågan att stå för sina värderingar, trots vetskap om öppet motstånd från omgivningen. Det innebär att den eller de personer som varken utsätter någon eller blir utsatt för ett förtryck ingriper.

Civilkurage är viktigt i såväl små som stora sammanhang, men blir allt mer ovanligt i vårt samhälle!

Senaste nyheter

Arkiv

Länkar