top of page
Ylwa och Mats Woxmark

Prenumerera på kanalen "Allt om bettlöst" på vårt Instagramkonto!

ETISK HÄSTHÅLLNING & ETISK RIDNING

Vi brukar säga att vi utbildar i etisk hästhållning och etisk ridning. Etik är mänskliga värderingar, handlingar och motiven för dessa. Vi uppmanar till etiska reflektioner. Att ha ett etiskt förhållningssätt till våra hästkompisar går först och främst ut på att vi inte får dem att må dåligt, sett ur deras synvinkel.  Så därför lägger vi fokus på att utbilda oss själva och andra i vad som kan uppfattas som obehag för hästen. 

H3-METODEN

H3-metoden är verktyget vi jobbar med och det står för Horse to Horse, Horse to Human, och Human to Horse. Flocken är navet: när en ny häst anländer så är det hästflocken som först tar hand om honom eller henne och hjälper till rätta. H3-metoden är en utbildningsmetod baserad på LIMA!

LIMA

LIMA betyder Least Intrusive Minimally Aversive och beskriver en tränare eller beteendevetare som använder belönings-baserad träning för att uppnå ett utbildnings- eller beteendeförändringsmål. Vår metod innebär att vi jobbar för

att öka förståelsen för LIMA.

BITLESS ASSOCIATION

Vi är sedan 2020 Sveriges ambassadörer i World Bitless Association! Detta innebär att vi har ett nationellt uppdrag att sprida och öka kunskapen om bettlös ridning och körning i vårt avlånga land. Vi har valt att börja att arbeta lokalt med dessa frågor och den bettlösa kanalen är ett sådant resultat.

Det handlar om att öka medvetenheten.

Vi väljer att ha tillit till att människor vill sina hästars bästa. Vi väljer också att tro att om de bara får kunskapen och valmöjligheten att göra vardagen mer hästhuman enligt hästens sätt att vara och se på saker så kommer de att göra det. I slutet handlar det om att utbilda oss hästmänniskor i hästens värld och språk, inte att forma dem in i vår värld och vårt språk. Att ta oss från det traditionella sättet att se på hästar till ett nytt, outforskat och väldigt spännande sätt. Ett sätt där det finns oändliga möjligheter. En värld där det bara är du själv som sätter begränsningarna till vad du kommer att uppnå och det gör oss så otroligt glada och tacksamma.

bottom of page