top of page
Beridet bågskytte Hagens Gård

H3-METODEN

H3 står för H upphöjt till 3 och är en formel för en belöningsbaserad utbildningsmetod

som skapar trygga och glada individer.

 
I H3-metoden lägger vi fokus på att utbilda människorna i hästarnas uttryck och beteenden och i förståelsen för hur mycket vi påverkar dem. Metoden ökar också förståelsen för att hästen måste vara lika förberedd som du är inför en uppgift. Vi delar in utbildningsfaserna i tre steg där det första steget Horse to Horse behandlar hästen och dess grundtrygghet, tidigare erfarenheter, känslor och behov. I det andra steget använder hästen sitt kroppsspråk och sina ansiktsuttryck för att försöka få bli förstådd av människan. Vi kallar det steget för Horse to Human. I det tredje och sista steget Human to Horse är det vår tur lära oss att tyda hästens kroppsspråk och uttryck för att göra oss förstådda! 
Målet är alltid sammansvetsade team oavsett vad man vill hålla på med.

Vi anser att en bra grund och en bra relation är en förutsättning!

BELÖNINGSBASERAD UTBILDNING

Som skapar glada och trygga individer

HORSE TO HORSE

Flocken är navet

När en ny häst anländer så är flocken den som tar hand om hästen till en början.

I flocken finns mentorhästar och det blir alltid en av dessa som den nya hästen själv väljer ut och tyr sig till. Mentorhästen följer sedan hästen i alla utbildningssteg som en trygghet.

Vi människor kommer in efter ungefär tre månader. Under den första tiden befinner vi oss bara i utkanten och studerar hur den nya hästen kommunicerar med de övriga i flocken. Det lär oss mycket om individen och hur vi ska närma oss när det väl är dags.

Det här är det första steget, Horse to Horse, i det vi kallar H3-metoden.

HORSE TO HUMAN

Hästens språk och signaler

När en häst har varit i flocken i ungefär tre månader så brukar hästen ha landat. Flocken har satt sig och nu är ofta han eller hon nyfikna på människan!

Under den första tiden har hästen studerats på avstånd för att se om han eller hon kan (inte självklart!) kommunicera med andra hästar och i så fall hur han eller hon går till väga. Det finns finns nämligen individuella skillnader.

Hästar som till exempel alltid fått gå själva och inte har övat på att interagera med andra får ofta svårigheter. De vet inte hur man gör helt enkelt! Men oftast finns ett varierat och intressant språkuttryck bestående av kroppsspråk och olika ansiktsuttryck och det språket kommer de att använda även gentemot oss. 

Det här är det andra steget, Horse to Human, i det vi kallar H3-metoden.

HUMAN TO HORSE

Lär dig Hästiska

När vi sedan börjar arbeta med hästarna så har vi skaffat oss en god uppfattning om vad de är för typ av individer. Man har lärt sig, utan att egentligen störa dem, vilka signaler de använder sig av för att kommunicera med andra och på vilket sätt de gör det. Nu är det dags att bygga en relation och det gör vi alltid från marken där man låter hästarna få vara helt fria så att de känner att de kan uttrycka sig fritt. Människans uppgift är att lära sig individens speciella språk och att använda sig av det för att kunna göra sig förstådd.

Nu är det också dags att ta reda på vad just den här individen tycker om och vad han eller hon inte gillar. Vi lär ut belöningsbaserad träning men en belöning behöver inte alltid vara godis. Vi uppmuntrar hästarna att bli självständiga och att lita till sin egen förmåga och vi vill gärna ha diskussioner med dem om vårt träningsupplägg! För oss är det viktigast att de hela tiden tycker att det vi gör är stimulerande, varierande och roligt. Och vårt mål är att hästen ska känna sig duktig när vi avslutar ett träningspass.

Det här är det tredje steget, Human to Horse, i det vi kallar H3-metoden. Alla hästar är individer med olika erfarenheter, känslor och behov. I detta tredje och sista steget låter vi det alltid ta den tid som hästen behöver. När grunden och relationen är satt så är det vår uppgift att se till att hästen är mentalt, fysiskt och tekniskt förberedd för sin uppgift. Mentalt kan det röra sig om att inte vara rädd för utrustning och miljöer men också om att kunna hantera olika människotypers energier och beteenden. Fysiskt och tekniskt handlar det om att göra kroppen stark och uthållig för att undvika skador. Bra saker tar tid! Och det blir kanske inte alltid som man har tänkt sig från början. Det blir oftast bättre.

bottom of page