belöningsbaserad
träning

______________________________________________
 

 Vi utbildar med belöningsbaserad träning när vi ska lära in nya beteenden och nå nya mål. Det innebär, att vi använder oss av belöningar när vi arbetar. Det går ut på, att vi först tar reda på vad hästen gillar, en bra belöning behövar inte alltid vara godis, det kan också vara ett föremål.

Grunden för belöningsbaserad träning är en bra relation,
och vi väljer därför att träna hästarna på Akademin helt fritt när vi markarbetar dem.
På så sätt kan hästarna välja när de vill vara med oss eller inte!

H3-metoden

H3-metoden är verktyget vi jobbar med och det står för Horse-Horse, Horse-Human, Human-Horse. När en ny häst kommer till Akademin, är det hästflocken som först tar hand om honom eller hennne och hjälper till rätta. H3-metoden är baserat på LIMA och används av oss i all träning
 

lima

LIMA betyder Least Intrusive Minimally Aversive och beskriver en tränare eller beteendevetare som använder belöningsbaserad träning för att uppnå ett utbildnings- eller beteendeförändringsmål. Det innebär i korta drag, att vi jobbar för att öka användningen av positiv förstärkning!
 

world bitless

I februari 2020 blev Team Jeenial ox hedrade med en Ambassadörsrosett från World Bitless Association för sitt arbeta med att sprida kunskap om den bettlösa ridningen i Sverige. Jeenial ox är ett Arabiskt fullblod född 1997 och har bl a synts som representant för Arabhästföreningen på SIHS 2017-2019