belöningsbaserat
& bettlöst

______________________________________________
 

 Vi utbildar med belöningsbaserad träning när vi ska lära in nya beteenden och nå nya mål. Det innebär, att vi använder oss av belöningar när vi arbetar. Det går ut på, att vi först tar reda på
vad hästen gillar, en bra belöning behöver inte alltid vara godis!


Grunden för belöningsbaserad träning är en bra relation,
och vi väljer därför att träna hästarna helt fritt när vi börjar att markarbeta dem.
På så sätt kan hästarna välja när de vill vara med oss eller inte!

H3-metoden

H3-metoden är verktyget vi jobbar med och det står för Horse-Horse, Horse-Human, Human-Horse. När en ny häst kommer till oss, så är det hästflocken som först tar hand om honom eller henne och hjälper till rätta. H3-metoden är baserat på LIMA och används av oss i all träning
 

lima

LIMA betyder Least Intrusive Minimally Aversive och beskriver en tränare eller beteendevetare som använder belöningsbaserad träning för att uppnå ett utbildnings- eller beteendeförändringsmål. Det innebär i korta drag, att vi jobbar för att öka användningen av positiv förstärkning!
 

world bitless

Vi är sedan 2020 Sveriges Ambassadörer i World Bitless Association! Detta innebär, att vi har ett nationellt uppdrag att sprida och öka kunskapen om bettlös ridning och körning i vårt avlånga land. Vi kommer att börja att arbeta lokalt med dessa frågor och ser mycket fram emot det!