Horse to Human

Hästen tar kontakt.

Det finns ett varierat och intressant språkuttryck bland hästar, och det språket kommer de att använda även gentemot oss. Det finns ett varierat och intressant språkuttryck bland hästar, och det språket kommer de att använda även gentemot oss.

När en häst har varit på Akademin i ungefär tre månader, så brukar den ha landat. Flocken har satt sig, och nu är ofta han eller hon nyfikna på oss!

Under den första tiden, har vi studerat hästen på avstånd för att se om han eller hon kan (inte självklart!) kommunicera med andra hästar och i så fall hur han eller hon går till väga. Det finns finns nämligen individuella skillnader.

Hästar som till exempel alltid fått gå själva och inte har övat på, att interagera med andra, får ofta svårigheter, de vet inte hur man gör helt enkelt. Men oftast finns ett varierat och intressant språkuttryck, och det språket kommer de att använda även gentemot oss. 

Det här är det andra steget, Horse-Human, i det vi kallar H3-metoden.

Visste du om, att Hästvälfärdsgruppen har uppmärksammat vårt arbete? Läs mer här!