DHA AB

Om oss

______________________________________________
 

 Akademin för Beridet bågskytte/Dalecarlian Horsebackarchery Academy är en framgångsrik del av Hästakademin/Dalecarlian Horse Academy sedan 2012.
Dalecarlia är det latinska ordet för Dalarna där vi bor,
men till vardags säger man ofta "DHA" när man pratar om oss.

När vi startade upp Hästakademin, gjorde vi s.k profilanalyser för att se
vilka våra drivkrafter är. Dessa profilanalyser visade, att vi båda är sociala entreprenörer
.
Mentvad är egentligen socialt entreprenörskap?

En social entreprenör har drivkrafter som skiljer sig från normen i samhället. Normen där värderingar som pengar och makt styr. Våra värderingar bygger i stället på att göra gott för samhället i stort, att skapa en förändring och att göra något man är stolt över.
I vår värld översätts det med hästhuman utbildning för att skapa en bättre värld
för både hästar och människor. 

Sociala entreprenörer är

AffärsidÉ

Vi skapar mod, och vårt fokus är mental träning av både häst och människa. Vårt verktyg är Beridet bågskytte

Vision

Vi skall vara en ledande utbildning inom vår genre och ständigt arbeta för att sprida kunskap om H3-metoden

Värdegrund

Hästens välmående är alltid nummer ett, därför prioriterar vi att människans förståelse för det sätts i fokus