I den här sporten behöver du en allroundtränad häst!

Mats Woxmark och Barcos Fancy Cat, "Barco". Foto: Zandra Ahl Photography
Mats Woxmark och Barcos Fancy Cat, "Barco". Foto: Zandra Ahl Photography

Beridet bågskytte har sitt ursprung i varför vi började tämja hästar - jakten, och skapades som en modern sportgren i Europa på 80-talet. Det är precis som det låter, du rider i galopp och skjuter pil mot mål i olika riktningar och på olika avstånd! Det tar mellan tre till fyra år att skapa ett duktigt Team i Beridet bågskytte och vare sig om du vill träna eller tävla, så måste du se till att din häst är allroundtränad för att ni ska lyckas. Sporten såg sitt ljus i Sverige 2008 och växer lavinartat sedan dess! Sedan 2016 är den en officiell gren inom Svenska Bågskytte Förbundet.
 

Många upptäcker Beridet bågskytte som ett väldigt bra komplement till vad man än håller på med inom ridning, eftersom hästen måste tränas in på andra kommandon, då du har pilbåge och pilar i händerna. Det är bara en liten del av alla aktiva som idag tävlar i Sverige, utomlands ser det helt annorlunda ut, bara i Ungern finns det 10.000 utövare! Vill du tävla, så är det bra om du först går med i en förening ansluten till Svenska Bågskytte Förbundet (se nedan). Beridet bågskytte är under uppbyggnad i hela Sverige, men i föreningarna nedan finns det åtminstone en Beriden bågskytt som kan vägleda dig. Du måste ha en tävlingslicens, och det är din hemmaklubb (tränare om sådan finns) som samråder med dig när du och din häst är redo för tävling. Du kvalar in till Mästerskapsgrenarna (SM, EM och VM), som är uppbyggda på samma sätt som exempelvis i Sportkörning (Maraton, Precision, Dressyr). Här kan du lära dig mer om dem:

Ungersk gren = UThållighet

Den Ungerska grenen kommer från Ungern och består av 9 löp. Banans längd ska vara 99m lång och den ska vara rak. Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9m till vänster om banans närmsta avgränsning. Det ska vara 49,5m från banans start. Måltavlornas totala diameter är 90cm, den mellersta ringens diameter är 60cm och den mittersta ringens diameter är 30cm.
 
Antalet pilar per löp är obegränsat. Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före start, efter start och slutmarkeringen. Man får också ha pilarna i koger eller bälte. Deltagaren får ha 1 pil nockad innan startmarkeringen. Pil får avfyras innan deltagaren passerat start och efrer banans slut, men för att ge träffpoäng måste desa pilar passera mellan stolparna som markerar start och mål. Maxtiden för ett löp är 20 sekunder, överskrids denna ges 0 poäng för hela löpet oavsett träffpoäng. För att tidspoäng skall kunna tillgodoräknas, måste deltagaren skjuta minst 3 pilar mot målen underlöpet. Om deltagaren rider löpet under maxtiden, ska skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler läggas till träffpoängen. Antalet tidspoäng i varje löp kan maximalt uppgå till antalet träffpoäng. galopp ges 0 poäng för detta löp.

Koreansk gren = Precision

Den Koreanska grenen kommer från Asien och består av 6 löp uppdelade i 3 olika moment med 2 löp för varje moment: dubbel, trippel, mulitpel.

Banans längd för dubbel skall vara 90m, för trippel 120m och för multipel 150m, den behöver inte vara rak, utan den får svänga.

Dubbel: Måltavlornas placering ska vara 7m från banans närmsta avgränsning och 40 respektive 50m från banans start. Båda måltavlorna ska vara vinklade mot en punkt 20m från banans start och mål. Tidsfrist: 14 sekunder, bonuspoäng om deltagaren träffar båda målen.

Trippel: Måltavlornas placering ska vara 7m från banans närmsta avgränsning och 49, 60 respektive 80m från banans start. Första och sista tavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans start och mål,  mittentavlan ska vara vinkelrät mot banan. Tidsfrist: 18 sekunder, bonuspoäng om deltagaren träffar alla tre målen.

Multipel: Måltavlornas placering ska vara 7m från banans närmsta avgränsning. Måltavlornas placering ska vara 15,45,75, 105 respektive 135m från banans start. Alla måltavlor ska vara vinkelräta mot banan. Tidsfrist: 23 sekunder, bonuspoäng om deltagaren träffar 3 mål (3p) eller samtliga 5 mål (5p).

Endast 1 pil får skjutas mot varje mål. För dubbel och trippel gäller att alla pilar måste dras från koger eller bälte. Det är inte tillåtet att ha nockad pil på strängen innan start. För mulitpel gäller att en pil får vara nockad.

Polsk jaktbana = SAmspel

Den Polska jaktbanan är utvecklad i Polen och är den gren som mest liknar hur det faktiskt var när vi jagade och krigade till häst med pilbåge på den tiden det begav sig. Vi tycker allra bästa om den här grenen, eftersom den är den största utmaningen inom sporten! 

Jaktbanan kan ridas på ett fält eller i en skog och banans längd varierar oftast mellan 500 och 1.000m. Det brukar finnas ett långskott och ett skott på fel sida, men sedan är det blandat med mål i alla de olika riktningarna sida, framåt och bakåt. Det finns också en tid som man ska försöka hålla och där är grundprincipen 350 meter i minuten, vilket gör runt 2 minuter och 20 sekunder på en bana som är 700m, ett s.k "fälttävlanstempo".

Det börjar bli allt vanligare med ostängslade Polska jaktbanor, såsom vår egen hemmabana i Rättvik (skogsjaktbanan), för att öka svårighetsgraden - på VM 2018 var banan delvis helt ostängslad. Detta ställer större krav på både ryttare och häst och just detta hoppas vi på är utvecklingen för sporten i stort framöver!

Häng med på Skogsjaktbanan i Rättvik! Den anses vara den svåraste Polska jaktbanan att rida i Skandinavien, den är utan barriärer och ca 1 km lång. Väldigt fysiskt krävande för både häst och ryttare! Två skrittzoner är inlagda pga att lutningen är mer än 10%. Här är det Zero Dreams' Eye Catcher och Anna Sokólska från Polen som rider mot sin bronsmedalj i DHTC 2016!

Ungersk gren

I den Ungerska grenen behöver ni båda vara uthålliga! Galopptempot är långsamt.

= Uthållighet

Mats Woxmark och Kyra, VM 2018:

Koreansk gren

I den Koreanska grenen behöver ni kunna kombinera precision med ett snabbare galopptempo än i den Ungerska grenen.

= Precision

Mats Woxmark och Buffy i Multipel, GPIII 2018:

Polsk Jaktbana

Den Polska jaktbanan ställer större krav på både ryttare och häst då banorna delvis eller helt är ostängslade. Här är det ert samspelet som avgör om ni lyckas!

= Samspel

Mats Woxmark och Lelek, EM 2019:

Föreningslivet

Vi jobbar med att sprida sporten i Sverige! Idag har följande Bågskytte Föreningar (anslutna till Svenska Bågskytte Förbundet) någon som kan visa hur det går till att skjuta med ryttarbåge från marken:
 

Enbart Beridna föreningar: