DHA AB

En Träningsform

Där ni behöver lita på varandra fullt ut.

Mats Woxmark och Barcos Fancy Cat, "Barco". Foto: cyroo.se
Mats Woxmark och Barcos Fancy Cat, "Barco". Foto: cyroo.se

Beridet bågskytte skapades som en modern sportgren i Europa på 80-talet. Det är precis som det låter, du rider i galopp och skjuter pil mot tavelmål i olika riktningar och på olika avstånd! Sporten såg sitt ljus i Sverige 2009 och intresset ökar för varje år. Sedan 2016 är Beridet bågskytte en officiell gren inom Svenska Bågskytte Förbundet. Idag är det också många som upptäcker Beridet bågskytte som ett väldigt bra komplement till vad man än håller på med inom ridning, eftersom hästen måste tränas in på andra kommandon. Vi håller ju  inte i några tyglar, utan pilbåge och pilar i händerna! Det tar mellan tre till fyra år att skapa ett duktigt Team i Beridet bågskytte, och vare sig om du vill träna eller tävla, så måste du se till att din häst är lika förberedd som du på alla plan, och ni måste ha en bra relation.

Många upptäcker Beridet bågskytte som ett väldigt bra komplement till vad man än håller på med inom ridning, eftersom hästen måste tränas in på andra kommandon. Vi på Akademin använder oss till exempel av röstkommandon och vi tränar belöningsbaserat, det vill säga med positiv förstärkning. Det är bara en liten del av alla aktiva som tävlar i Sverige idag, utomlands ser det helt annorlunda ut, bara i Ungern finns det 10.000 utövare!

Oavsett om du vill träna eller tävla, så är det bra om du först går med i en förening ansluten till Svenska Bågskytte Förbundet (se nedan). Vill du tävla, så måste du ha en tävlingslicens, och det är din hemmaklubb (tränare) som samråder med dig när du och din häst är redo för tävling. Du kvalar in till Mästerskapsgrenarna (SM och VM), som är uppbyggda på samma sätt som exempelvis i Sportkörning (Maraton, Precision, Dressyr). Här kan du lära dig mer om dem:
 

Tornbana = UThållighet

Tornbanan (Tower track, f.d Ungersk gren) har nya regler fr om 17 februari 2020. Den går ut på att rida i galopp på ett rakspår på en idealtid och skjuta så många pilar som möjligt. Banans längder är 60m och 90 m samt 110 m (Mästerskapsbanan).

60m : Tidsgräns 12 sek, 90m: Tidsgräs 18 sek, 4 eller 6 tävlingslöp (två uppvärmningslöp med skytte). Du startar med en pil på strängen och behöver skjuta minst 2 pilar för att få tillgodoräkna dig tidsbonus (se vår Digitala sändning om Tävlingsregler). Målen är placerade 9m in, i mitten på banan och där centrum på målen är placerade ungefär 2m ovanför mark.

110m (Mästerskapsbanan): Tidsgräns 22 sek, 8 löp (två uppvärmningslöp med skytte). Du startar med en pil på strängen och behöver skjuta minst 3 pilar för att få tillgodoräkna dig tidsbonus (se vår Digitala sänding om Tävlingsregler). Målen är placerade 9m in, i mitten på banan och där centrum på målen är placerade ungefär 2m ovanför mark.

Raidbana = Precision

Raidbanan (Raid track, f.d Koreansk gren) går ut på att rida i galopp på ett spår som inte behöver vara rakt, utan kan svänga, skjuta en pil så bra som möjligt i varje tavla, i 6 löp och i 3 olika uppställningar: dubbel, trippel och mulitpel. 

Dubbel: Tidsgräns 14 sek, två tävlingslöp. Målen är placerade 7m in och 40 respektive 50m från banans start. Båda måltavlorna ska vara vinklade mot en punkt 20m från banans start och mål. Du får bonuspoäng om du träffar båda målen.

Trippel: Tidsgräns 18 sek, två tävlingslöp. Målen är placerade 7m in och 49, 60 respektive 80m från banans start. Första och sista tavlan ska vara vinklad mot en punkt 20m från banans start och mål, mittentavlan ska vara vinkelrät mot banan. Du får bonuspoäng om du träffar alla tre målen.

Multipel: Tidsgräns 23 sek, två tävlingslöp Målen är placerade 7m från in och 15, 45, 75, 105 respektive 135m från banans start. Alla måltavlor ska vara vinkelräta mot banan. Du får bonuspoäng om du träffar 3 mål i rad (3p) eller samtliga 5 mål (5p).

Alla pilar måste dras från koger eller bälte. Det är inte tillåtet att ha pil på strängen innan start. För mulitpel gäller att en pil får vara nockad.

Vill du lära dig mer om reglerna i den Ungerska och Koreanska grenen, föreslår vi att du tittar på vår Digitala sändning om Tävlingsregler!

JAktbana = SAmspel

Jaktbanan (Hunt track, f.d Polsk jaktbana) är den gren som mest liknar hur det faktiskt var när vi jagade och krigade till häst med pilbåge på den tiden det begav sig. (Idag skjuter vi bara på måltavlor!) Vi tycker allra bästa om den här grenen, eftersom den är den största utmaningen, där samspelet mellan häst och ryttare ställs på sin spets.

Jaktbanan kan ridas på ett fält eller i en skog och banans längd varierar oftast mellan 500 och 1.000m. Det brukar finnas ett långskott och ett skott på "fel sida", men sedan är det blandat med mål i alla de olika riktningarna sida, framåt och bakåt. Det finns också en tid som man ska försöka hålla och där är grundprincipen 350 meter i minuten, vilket gör runt 2 minuter och 20 sekunder på en bana som är 700m, ett s.k "fälttävlanstempo".

Det börjar bli allt vanligare med ostängslade jaktbanor, såsom vår egen hemmabana i Rättvik (Skogsjaktbanan), för att öka svårighetsgraden - på VM 2018 var banan delvis helt ostängslad. Detta ställer större krav på både ryttare och häst gällande samspelet, och just detta hoppas vi på, är utvecklingen för hästsporten i stort framöver! Det naturliga samspelet utan alla tekniska hjälpmedel.

Häng med på Skogsjaktbanan, Hunt track i Rättvik! Den anses vara den svåraste jaktbanan att rida i Skandinavien, den är utan barriärer och ca 1 km lång. Väldigt fysiskt krävande för både häst och ryttare! Två skrittzoner är inlagda pga att lutningen är mer än 10%. Här är det Zero Dreams' Eye Catcher och Anna Sokólska från Polen som rider mot sin bronsmedalj i DHTC 2016!

Tornbana

I Tornbanan (Tower track, f.d Ungersk gren) behöver ni båda vara uthålliga! Galopptempot är långsamt.

= Uthållighet

Mats Woxmark och Kyra, VM 2018:

Raidbana

I Raidbanan (Raid track, f.d Koreansk gren) behöver ni kunna kombinera precision med ett snabbare galopptempo än i den Ungerska grenen.

= Precision

Mats Woxmark och Buffy i Multipel, GPIII 2018:

JAktbana

Jaktbanan (Hunt track, f.d Polsk jaktbana) ställer större krav på både ryttare och häst då banorna delvis eller helt är ostängslade. Här är det ert samspelet som avgör om ni lyckas!

= Samspel

Mats Woxmark och Lelek, EM 2019:

Föreningslivet

Vi jobbar även ideellt med att sprida kunskap om sporten Beridet bågskytte i Sverige!

Idag har följande Bågskytte Föreningar minst en person, som kan visa hur det går till att skjuta med ryttarbåge från marken:

Banor i Sverige

Norra Svealands Distrikt:
Gärdsjöbanan, Rättvik
Orkebo, Tierp
Rotbrunna, Enköping
Söderby Karl, Norrtälje

Norrbottens Distrikt:
Ytterboda, Umeå

Sydöstr Götalands Distrikt:
Kallinge, Ronneby
 

Södra Norrlands Distrikt:
Annefors, Bollnäs
 

Västerbottens Distrikt:
Djuptjärn, Lycksele

Västra Götalands Distrikt:
Björketorp, Viskadalen

Västra Svealands Distrikt:
Myresågen, Kil
Åsbro, Askersund

Östra Svealands Distrikt:
Billsbro, Vingåker
Sibblebanan, Grödinge