Välkommen

______________________________________________
 

Till DHA - Akademin för Beridet bågskytte!
Vilka är vi?
Beridet bågskytte är en officiell gren inom Svenska bågskytteförbundet sedan 1/1-2016.
Från den 2 maj står banan färdig för våra Introduktionskurser i Rättvik igen! Boka in dig
här.

 

VAD VI GÖR

Vi heter Mats och Ylwa Woxmark och
är Sveriges mesta utbildare i Beridet bågskytte sedan 2012.

Tillsammans driver vi Akademin för Beridet bågskytte/Dalecarlian Horsebackarchery Academy eller som man helt enkelt säger till vardags: "DHA"

VÅR HEMLIGHET

Vi har insett, att hästen är nyckeln till din framgång, och att ni måste jobba som ett team för att nå den tillsammans. 

Därför lägger vi ner mycket utbildning på dig för att du bättre ska förstå din häst, men också för att få fram välskolade hästar.

VÅR FRAMGÅNG

Metoden vi jobbar efter heter "H3", och står för Horse-Horse, Horse-Human och Human to horse.

Den säkerställer att ert teamwork bygger på mod, tillit och samspel och att ni båda är tekniskt, fysiskt och mentalt förberedda för er uppgift för att klara den på bästa sätt.
Beridet bågskytte är en officiell gren under Svenska Bågskytte Förbundet sedan den 1 januari 2016. En sport för hela familjen!